ورود/ ثبت نام

معرفی رشته

رشته تجربی

ردیف نام رشته فایل مربوطه ویدیو مربوط به رشته
۱ مهندسی کشاورزی (علوم دامی) (مهندسی کشاورزی(علوم دامی  
۲ مهندسی کشاورزی (گیاه پزشی) (مهندسی کشاورزی(گیاه پزشی  
۳ اتاق عمل اتاق عمل  
۴ بینایی سنجی بینایی سنجی  
۵ بیوتکنولوژی بیوتکنولوژی پخش ویدئو
۶ پرستاری پرستاری پخش ویدئو
۷ پزشکی پزشکی پخش ویدئو
۸ تکنولوژی پرتو درمانی تکنولوژِی پرتودرمانی  
۹ تکنولوژی پرتو شناسی تکنولوژِی پرتوشناسی  
۱۰ دارو سازی داروسازی پخش ویدئو
۱۱ دامپزشکی دامپزشکی پخش ویدئو
۱۲ دندان پزشکی دندان پزشکی پخش ویدئو
۱۳ زمین شناسی زمین شناسی  
۱۴ زیست شناسی سلولی ملکولی زیست شناسی سلولی ملوکولی پخش ویدئو
۱۵ زیست شناسی زیست شناسی  
۱۶ شنوایی سنجی شنوایی سنجی  
۱۷ شیمی شیمی  
۱۸ علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی پخش ویدئو
۱۹ علوم تعذیه علوم تغذیه  
۲۰ علوم و مهندسی جنگل علوم و مهندسی جنگل  
۲۱ علوم و مهندسی شیلات علوم و مهندسی شیلات  
۲۲ علوم و مهندسی مرتع و آبخیز داری علوم و مهندسی مرتع و آبخیز داری  
۲۳ علوم و صنایع غذایی علومی و صنایع غذایی  
۲۴ فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت  
۲۵ فیزیوتراپی فیزیوتراپی  
۲۶ کار درمانی کاردرمانی  
۲۷ کارشناسی و بهداشت عمومی کارشناسی بهداشت عمومی  
۲۸ کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای کارشناسی تکنولوژِی پزشکی هسته ای  
۲۹ گفتار درمانی گفتاردرمانی  
۳۰ مامایی مامایی پخش ویدئو
۳۱ مدیریت خدمات بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی  
۳۲ مهندسی بهداشت حرفه ای مهندسی بهداشت حرفه ای  
۳۳ مهندسی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط  
۳۴ مهندسی صنایع چوب و سلولوزی مهندسی صنایع چوب و سلولزی  
۳۵ مهندسی طبیعت مهندسی طبیعت  
۳۶ مهندسی فضای سبز مهندسی فضای سبز  
۳۷ هوشبری هوشبری  

 

رشته ریاضی

ردیف نام رشته فایل مربوطه ویدیو مربوط به رشته
1 مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر پخش ویدئو
2 مهندسی فیزیک مهندسی فیزیک  
3 مهندسی عمران مهندسی عمران پخش ویدئو
4 مهندسی صنایع مهندسی صنایع پخش ویدئو
5 مهندسی شیمی مهندسی شیمی پخش ویدئو
6 مهندسی شهرسازی مهندسی شهرسازی  
7 مهندسی دریا مهندسی دریا  
8 مهندسی خط و سازه های ریلی مهندسی خط و سازه های ریلی  
9 مهندسی حمل و نقل ریلی مهندسی حمل و نقل ریلی  
10 مهندسی پلیمر و رنگ مهندسی پلیمر و رنگ  
11 مهندسی پزشکی مهندسی پزشکی پخش ویدئو
12 مهندسی برق مهندسی برق پخش ویدئو
13 مهندسی ایمنی مهندسی ایمنی  
14 مهندسی اپتیک و لیزر مهندسی اپتیک و لیزر  
15 مهندسی کشاورزی مهندسی کشاورزی  
16 مهندسی معدن مهندسی معدن  
17 مهندسی معماری مهندسی معماری پخش ویدئو
18 مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک پخش ویدئو
19 مهندسی مواد مهندسی مواد پخش ویدیو
20 مهندسی نساجی مهندسی نساجی  
21 مهندسی نفت مهندسی نفت پخش ویدئو
22 مهندسی هوافضا مهندسی هوافضا پخش ویدئو
23 مهندسی هوانوردی مهندسی هوانوردی  
24 مدیریت مدیریت  
25 فیزیک فیزیک  
26 علوم ورزشی علوم ورزشی  
27 شیمی شیمی  
28 علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر پخش ویدئو
29 علوم اقتصادی علوم اقتصادی  
30 ریاضیات و کاربرد آن ریاضیات و کاربرد آن  
31 روانشناسی روانشناسی پخش ویدئو
32 حسابداری حسابداری پخش ویدئو
33 آمار آمار  
34 اطلاعات و دانش شناسی اطلاعات و دانش شناسی  

 

رشته انسانی

ردیف نام رشته فایل مربوطه ویدیو مربوط به رشته
1 ارتباطات ارتباطات  
2 اطلاعات و امنیت اطلاعات و امنیت  
3 اقتصاد اقتصاد  
4 الهیات الهیات  
5 ایران شناسی ایران شناسی  
6 باستان شناسی باستان شناسی  
7 تاریخ تاریخ  
8 جغرافیا جغرافیا  
9 حسابداری حسابداری پخش ویدئو
10 حقوق حقوق پخش ویدئو
11 راهنمایی و مشاوره راهنمایی و مشاوره  
12 رشته های دبیری رشته های دبیری  
13 روان شناسی روان شناسی پخش ویدئو
14 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی  
15 شیعه شناسی شیعه شناسی  
16 علم اطلاعات و دانش شناسی علم اطلاعات و دانش شناسی  
17 علوم اجتماعی علوم اجتماعی  
18 علوم انتظامی علوم انتظامی  
19 علوم تربیتی علوم تربیتی  
20 علوم سیاسی علوم سیاسی  
21 علوم قضایی علوم قضایی  
22 فلسفه فلسفه  
23 مدیریت مدیریت پخش ویدئو

 

 رشته هنر

ردیف نام رشته فایل مربوطه ویدیو مربوط به رشته
1 آموزش ارتباط تصویری    
2 هنرهای تجسمی    
3 طراحی پارچه    
4 عکاسی    
5 مجسمه سازی    
6 هنرهای صناعی    
7 کاردانی گرافیک    
8 کاردانی هنرهای تجسمی    
9 طراحی صنعتی    
10 هنر اسلامی    
11 مرمت آثار تاریخی    
12 کاردانی موزه    
13 سینما    
14 کاردانی انيميشن    
15 موسیقی نظامی    
16 آموزش ارتباط تصویری    
17 هنرهای تجسمی    
18 طراحی پارچه    
19 عکاسی    
20 مجسمه سازی    
21 هنرهای صناعی    
22 کاردانی گرافیک    
23 کاردانی هنرهای تجسمی    
24 طراحی صنعتی    
25 هنر اسلامی    
26 مرمت آثار تاریخی    
27 کاردانی موزه    
28 سینما    
29 کاردانی انيميشن    
30 موسیقی نظامی    
31 آموزش ارتباط تصویری    
32 هنرهای تجسمی    
33 طراحی پارچه    
34 عکاسی    
35 مجسمه سازی    
36 هنرهای صناعی    
37 کاردانی گرافیک    
38 کاردانی هنرهای تجسمی    
39 طراحی صنعتی    
40 هنر اسلامی    
41 مرمت آثار تاریخی    
42 کاردانی موزه    
43 سینما    
44 کاردانی انيميشن    
45 موسیقی نظامی    

 

رشته زبان 

ردیف نام رشته فایل مربوطه ویدیو مربوط به رشته
1 زبان ایتالیایی    
2 زبان چینی    
3 زبان روسی    
4 زبان و ادبیات آلمانی    
5 زبان و ادبیات اردو    
6 زبان و ادبیات ارمنی    
7 زبان و ادبیات اسپانیایی    
8 زبان و ادبیات انگلیسی    
9 زبان و ادبیات ترکی استانبولی    
10 زبان و ادبیات ژاپنی    
11 زبان و ادبیات فرانسه    
12 مترجمی زبان آلمانی    
13 مترجمی زبان انگلیسی    
14 کاردانی آموزش زبان انگلیسی    
15 کاردانی مترجمی زبان انگلیسی    

 

رشته فنی حرفه ای

ردیف نام رشته فایل مربوطه ویدیو مربوط به رشته
1 حسابداری    
2 صنایع دستی    
3 گرافیک    
4 نوازندگی ساز ایرانی    
5 نقشه کشی معماری    
6 موسیقی مبانی آهنگ سازی    
7 طراحی دوخت    
8 معماری داخلی    
9 تربیت بدنی    
10 ناوبری    
11 شبکه و نرم افزار رایانه ای    
12 حمل و نقل    
13 مدیریت خانواده    
14 تربیت کودک    
15 الکتروتکنیک    
16 مکانیک موتورهای دریایی    
17 سرامیک    
18 متالوژی    
19 صنایع فلزی    
20 ماشین ابزار    
21 ساخت و تولید    
22 الکترونیک    
23 الکترونیک و مخابرات دریایی    
24 ساختمان    
25 صنایع شیمیایی    
26 معدن    
27 تاسیسات مکانیکی    
28 صنایع چوب و مبلمان    
29 ساختمان    
30 صنایع شیمیایی    
31 نقشه برداری    
32 صنایع نساجی    
33 مکاترونیک    
34 مکانیک خودرو    
35 نقشه کشی عمومی    
36 امور زراعی    
37 صنایع غذایی    
38 ماشین های کشاورزی