ورود/ ثبت نام

امیرعلی محرمی رشته تاریخ دانشگاه تهران

رتبه قبولی در دانشگاه تهران

پارسا ابراهیمی مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر

آریا نودهی رشته مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر

مسعود غلامحسینی رتبه 21 کنکور سراسری رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف

الهه قادری رشته پزشکی دانشگاه تهران

فاطمه طهماسبی رشته پزشکی دانشگاه تهران

علی نوروزبیگی رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

مریم آقایی رشته ژنتیک دانشگاه تهران

امیرحسین اتابک رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حسین منصوری رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

رتبه قبولی در دانشگاه تهران

عرفان شیخی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

علی یوسفی مهندسی مکانیک بوعلی سینا همدان

محمد حسین ربیعی علوم کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

عرفان مقیسه مهندسی کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزوار

محمد مطلوبی مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر

حنانه طهماسبی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز

اشکان طباطبایی مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر

آرمان ابراهیمی رشته ریاضیات کاربردی دانشگاه شهید بهشتی

مهدی خضری رشته برق صنعتی دانشگاه اصفهان

محمد عبداله فر مهندسی نفت دانشگاه اصفهان

پارسا چاووشی مهندسی صنایع دانشگاه اصفهان

رتبه قبولی در دانشگاه تهران

علی قاسمی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران

علی قنبری رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه نوشیروانی بابل

امیررضا فرزین رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف

امیرمحمد امینی رشته مکانیک دانشگاه امیرکبیر

امیرحسین انصاری رشته پزشکی ارتش

حامد سهرابی رتبه 758 کنکور سراسری رشته پزشکی

فاطمه ابراهیمی رتبه 12 کنکور سراسری

علیرضا قبادی رتبه 700 کنکور سراسری

علیرضا تاج فر رتبه 434 کنکور سراسری

رتبه قبولی در دانشگاه تهران

محمد بخشی زاده رتبه 292 کنکور سراسری

سروش رستگاری رتبه 1365 کنکور سراسری

امیر حسین انصاری رتبه 3115 کنکور سراسری

ارژنگ فتحی رتبه 754 کنکور سراسری

فراز رضایی مقدم رتبه 192 کنکور سراسری

علی عسگری رتبه 62 کنکور سراسری

مهدی نیکزاد رتبه ۸ کنکور سراسری و ۱ کارشناسی ارشد